Sanace svahu

Sanace svahu

Vlastní technikou sečeme trávu na zahradách i loukách, ale také likvidujeme i nežádoucí bujnou vegetaci ve svazích. Zvládneme i sanaci svahů v příčném terénu a provádíme vhodné úpravy proti sesuvům půdy.

10. 3. 2021