Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

Místo: Ostrava, Březen 2011
Vedoucí pracovník:
Jakub Šablatura

Provedením rizikového pokácení tří vzrostlých jehličnanů za pomocí spouštění částí stromů po lanech z důvodu velmi malého manipulačního prostoru.

1. 4. 2011