Rezidence Kolejní

Rezidence Kolejní

Místo: Praha, Duben 2012 Vedoucí pracovník: Jakub Drahota Na bytovém komplexu bylo provedeno mytí společných schodišťových oken a to jak z venkovní, tak z vnitřní strany společně s mytím prosklených markýz za pomocí horolezecké techniky.

20. 4. 2012