Chemické mytí fasády

Chemické mytí fasády

Provedli jsme chemické mytí fasády za použití tlakové vody a dále nástřik fungicidním roztokem na fasádu na bytovém objektu na adrese Hrdlořezská v Praze. Proběhlo mytí oken a skleněných zábradlí za pomoci systému PuraQleen a tlakové čištění fasády za použití teleskopických plošin.

18. 10. 2019