Rizikové kácení vzrostlých javorů

Rizikové kácení vzrostlých javorů

Provedením rizikového pokácení dvou vzrostlých javorů za pomocí spouštění částí stromů po lanech z důvodu velmi malého manipulačního prostoru.

4. 11. 2013