Výcvik výškových pracovníků – školicí polygon

Výcvik výškových pracovníků – školicí polygon

Ve snaze zlepšit úroveň prací prováděných ve výškách a nad volnou hloubkou při mytí oken, kácení stromů a dalších pracích ve výškách, se naši pracovníci zúčastnili výcviku ve školicím polygonu Singing Rock v městě Poniklé. Výcvikové školicí středisko představuje ucelenou formu pro kvalitní vzdělání v oblasti činností ve výškách a nad volnou hloubkou. Účastníci se seznámili s novými postupy a pomůckami pro provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Součástí teorie bylo osvojení všech platných zákonných úprav v České republice, tedy podmínek pro provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Do praktického výcviku byly implementovány prvky převzaté od mezinárodní asociace pro lanovou techniku IRATA společně s mezinárodní arboristickou asociací ISA a upraveny s ohledem na legislativu ČR. Školicí polygon v Poniklé obsahuje širokou škálu simulovaných prostor jako např.: pohyb po střeše s variabilním sklonem, strom, anténní stožáry, silo, fasádní lešení, stožáry vysokého napětí a další konstrukční řešení vhodné k nácviku pohybu ve výškách pro mytí oken, kácení stromů a dalších činností ve výškách.

15. 7. 2010