Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo: Olomouc, Srpen 2013
Vedoucí pracovník: Jakub Šablatura

Za pomocí horolezecké techniky bylo provedeno venkovní mytí oken a obvodového pláště na budově Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci.


Panorama 2a

15. 8. 2013